Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

amkejt
5298 b416
Reposted fromjareth jareth viailovegreen ilovegreen
amkejt
4084 7c1f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viailovegreen ilovegreen
amkejt
7449 e5a6 500
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viailovegreen ilovegreen
amkejt
Na seksapil składa się w połowie to, co kobieta ma, a w połowie to, co inni myślą, że ma. Nic nie czyni jej piękniejszą, niż wiara we własną urodę.
— Sophia Loren
Reposted fromflorentyna florentyna via48hrs 48hrs
amkejt
6841 3cbf 500
Reposted fromslodziak slodziak viailovegreen ilovegreen
amkejt
4792 6789 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viailovegreen ilovegreen
amkejt
0143 fc81
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature

August 16 2017

amkejt
1492 7983
Reposted frompeper peper viapetite-blanche petite-blanche
amkejt
6249 0375 500
amkejt
amkejt
amkejt
perfumy to najbardziej żywa część wspomnień 
— Jean Paul Guarlain
amkejt
Poza tym jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.


Mój mistrz
— Haruki Murakami – Koniec świata i hard-boiled wonderland
amkejt
1765 3e7c
Reposted frommesoute mesoute
amkejt
Spojrzał, dodał mi urody,
a ja wzięłam ją jak swoją.
(...)
— Wisława Szymborska "Przy winie"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viasoay soay
amkejt
A co to byłaby za miłość, gdyby kochającego nie było stać na trochę poświęcenia.
— Andrzej Sapkowski "Miecz przeznaczenia"
Reposted fromsugarvenom sugarvenom via48hrs 48hrs

August 13 2017

amkejt
Takiej miłości więc nam życzę 
Kiedy tylko wzrok 
Mówi na tyle, aby rozwiać 
Wątpliwości mrok 

Takiej miłości więc nam życzę 
Kiedy tylko gest 
Mówi na tyle, by zrozumieć 
Jak to z nami jest 
— M.G.
Reposted fromcaramina caramina
amkejt

Co to jest miłość

nie wiem

ale to miłe

że chcę go mieć

dla siebie

na nie wiem

ile

 

— Jonasz Kofta
amkejt
2267 6a6c 500
komu w drogę, temu góry.
~ ja
Reposted fromcorvax corvax vialove-in-vain love-in-vain
amkejt
Reposted fromkjn kjn vialove-in-vain love-in-vain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl