Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

amkejt
amkejt
8415 02c0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyrla myrla
amkejt
6119 404f
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viamyrla myrla
amkejt
Mam bardzo mądrego mężczyznę. I nie mówię tu o inteligencji typu "znam wszystkie stolice świata" czy "umiem mnożyć w pamięci do tysiąca". Jest życiowo mądry, związkowo mądry, na-codzień-mądry. Wie, kiedy się odezwać, ale wie też, kiedy milczeć. Jest uroczym połączeniem racjonalizmu z marzycielstwem. Z jednej strony więc umie mnie uspokoić, dobierając konkretne argumenty, kiedy wpadam w panikę nad moją niedoskonałością czy dopadającą niekiedy życiową bezradnością, ale jednocześnie opowiada mi swoje wizje, jakie drzewa posadzimy w naszym hipotetycznym, przyszłym sadzie.

Wiem, że mój mężczyzna mnie kocha i mnie szanuje. Czuję to w każdym wypowiedzianym słowie, w każdej czynności, w której chce mi pomóc, w każdym podziękowaniu, gdy ja robię coś dla niego, w każdym pocałunku składanym z namaszczeniem na mojej szyi.

Mój mężczyzna mnie wspiera. Zachęca mnie do działania, motywuje, ale nie zmusza. Wierzy we mnie chyba bardziej niż ja sama w siebie wierzę. On jest pewien, że osiągnę sukces. Dzięki temu sama zaczynam w to wierzyć.

Mój mężczyzna mnie wzrusza. Po stokroć codziennie. Kiedy siada wieczorem na kanapie z psem u nóg i gra na ukulele. Kiedy rano robi jajecznicę. Kiedy przykrywa mnie kocem. Kiedy obejmuje mnie, gdy oglądamy wspólnie serial. Kiedy nuci muzykę z "Wiedźmina". Kiedy wciąga na trzecie piętro toaletkę, którą kupił mi na urodziny i sam będzie ją odnawiał. Kiedy ze mną tańczy (a tańczy doskonale, słowo, utonąć można w każdym tańcu z nim). I właśnie wzruszył mnie słowami: "Wiesz, Kochanie, już wiem, jak zrobić studnię z wodą do naszego domu".

Życia mi nie starczy, żeby dziękować za to, że go spotkałam.
amkejt
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialovesweets lovesweets
amkejt
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
amkejt
2408 96f9
Reposted fromlovebats lovebats viatalarcio talarcio
amkejt
7990 4ca3 500
lub kogoś.
amkejt

Wyborów dokonuje się w kilka sekund, a ich skutków doświadcza się przez resztę życia.

Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass vialovesweets lovesweets
amkejt
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viatobecontinued tobecontinued
6567 0827 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaMezame Mezame
amkejt

Przyciągnął ją do siebie i pocałował.

Niektóre rzeczy trzeba zrobić, nawet jeśli jest to zły pomysł.

— Miasto Upadłych Aniołów
Reposted fromgabrysiowa gabrysiowa vialovesweets lovesweets
amkejt
amkejt
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife vialovesweets lovesweets

August 07 2017

3898 e9d2 500

dreamingofgoingthere:

Huangshan, Anhui, China,

Reposted fromjohnkeats johnkeats viatalarcio talarcio
amkejt
6161 e100
Reposted fromniewychowana niewychowana viatalarcio talarcio
amkejt
0457 54bd
Reposted fromBubblegum Bubblegum viagdziejestola gdziejestola
amkejt
0489 7233
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatalarcio talarcio
amkejt
3833 cba5 500
nono! znalezione na słupie. zdjęcie życia <3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl