Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

amkejt
Wciąż drży mi serce, kiedy o Tobie myślę.
amkejt
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
amkejt
3043 225f 500
Reposted fromyourholypope yourholypope viascorpix scorpix
amkejt
4053 11ad 500
Reposted fromkobiety kobiety viascorpix scorpix
amkejt
9356 05ba 500
Reposted fromherrkammer herrkammer viascorpix scorpix
7703 4425 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viascorpix scorpix

July 18 2017

amkejt
Intelektualista to ktoś, kto się specjalnie nie wyróżnia intelektem (...). Określa siebie tym mianem, by skompensować naturalny brak zdolności, z którego zdaje sobie sprawę. To tak stare jak powiedzenie: powiedz mi czym się chlubisz, a powiem ci, czego ci brakuje. Powszechna prawda. Dyletant zawsze chce uchodzić za eksperta, sadysta za samarytanina, grzesznik za świętoszka, prześladowca za dobroczyńcę, sprzedawczyk za patriotę, arogant za skromnisia, ordynus za eleganta, a głupiec za mędrca.
— Carlos Ruiz Zafón "Gra anioła"
Reposted frommajkey majkey vianiskowo niskowo
amkejt
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaavooid avooid
amkejt
  Wszystko wydaję się bardzo proste, dopóki nie zaczynasz się nad tym zastanawiać.
— Audrey Niffenegger - Zaklęci w czasie
Reposted fromIriss Iriss viaavooid avooid
amkejt
(...) kłopot polega często na tym, że obie strony pragną tego samego, lecz mówią innym językiem lub w ogóle nie mówią.
— Zuzanna Celmer/Hala Odlotów
Reposted fromfloe floe viaavooid avooid
7350 67e7 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaavooid avooid
amkejt
(nad)morskie opowieści...
uchwyciła N.Najdek/2017/
amkejt
8286 6ea0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretaliate retaliate
amkejt
0071 ec9b 500
Reposted fromikhakima ikhakima viabeinthe beinthe
amkejt
Robienie sobie nawzajem niespodzianek, choćby takich małych, jest ważne. To jak powiedzieć komuś "kocham Cię i uwielbiam patrzeć jak się uśmiechasz, dlatego posiedziałem trochę i wymyśliłem coś specjalnego". Niespodzianki pokazują, że tęsknimy. Pokazują, że nam zależy. Że kochamy.
— wieczorno-nocne przemyślenia
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viabeinthe beinthe
amkejt
6168 9899
Reposted frompesy pesy viabeinthe beinthe
amkejt
Sea Cliff Bridge, Clifton, Australia | by William Elder
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viablanchette blanchette
1450 bb44 500
Reposted fromicanread icanread viablanchette blanchette
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl