Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

amkejt
3737 b450 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viafoodislove foodislove
amkejt
Reposted fromoll oll viainto-black into-black
amkejt
Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viagdziejestola gdziejestola
amkejt
amkejt
amkejt
9396 1edf 500
Reposted frompesy pesy viasleepingsickness sleepingsickness
amkejt
Najszybszym sposobem unieszczęśliwienia się jest mieć tyle wolnego czasu, aby móc zastanawiać się, czy jest się szczęśliwym, czy też nie.
— George Bernard Shaw
amkejt
Któregoś dnia pochyliłem się zbyt blisko, choć moja twarz nie dotknęła jeszcze jej twarzy, stało się ze mną to, co z igłą, gdy o milimetr przekroczy zakazaną strefę i dostanie się we władzę magnesu. Czy to wina magnesu, czy igły? W ten właśnie sposób poczułem jej usta pod moimi. Oczy miała jeszcze zamknięte, lecz jak ktoś, kto już nie śpi. Pocałowałem ją, zdumiony własną zuchwałością, gdy tymczasem w rzeczywistości to ona, gdy pochylałem się nad nią, przyciągnęła moją twarz. Obydwoma rękami uchwyciła się mojej szyi; nawet tonący nie uczyniłby tego z większą mocą. I nie wiedziałem, czy chce, bym ją uratował, czy też bym utonął z nią razem.
— "Opętanie", Raymond Radiguet
amkejt
amkejt
amkejt
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
amkejt
Gdybać to sobie można, ale gówno to komukolwiek dało.
— J. Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
amkejt
8179 fea2
New Girl s04e18
6315 2038
Reposted fromamatore amatore viaeternaljourney eternaljourney
amkejt
6840 a96b
so charming.
Reposted fromkatalama katalama viaeternaljourney eternaljourney
amkejt
Gotowanie dla kogoś bliskiego to jedna z najprzyjemniejszych rzeczy w życiu
Reposted fromkatkad katkad viaeternaljourney eternaljourney
5029 5553
Reposted fromkattrina kattrina viaeternaljourney eternaljourney
amkejt

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viainto-black into-black
amkejt
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaIriss Iriss
amkejt
5683 85ff
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl