Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

amkejt
4045 a3f9 500
Zrób mi jakąś krzywdę .
Reposted fromskonfundowane skonfundowane viathenatuss thenatuss
amkejt
5089 f35a
Reposted fromprussic-acid prussic-acid viathenatuss thenatuss
amkejt
9747 c7b4
Reposted fromkarahippie karahippie viainto-black into-black
2125 81f3 500
Reposted fromnewmaserati13 newmaserati13 viainto-black into-black
amkejt
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapinkdress pinkdress
amkejt

Dwa małe wilczki wpuszczono do sali pełnej luster.

Jeden z nich był radosnym zwierzakiem; skakał i bawił się, a gdziekolwiek się obrócił widział radosne, skaczące wilczki skore do zabawy.
Drugi wilczek byl zly i nadąsany; pokazywal kły, warczał i jeżył sierść, a gdziekolwiek się obrócił widział najeżone agresywne wilki gotowe do ataku.

Świat jest dla nas jak lustro.
Cokolwiek nosisz w środku, odbija się w rzeczywistości.

Jeżeli uważasz, że wszyscy ludzie są źli, wredni i knują na twoją niekorzyść- zastanów się czy aby nie mówisz o sobie
— Wilczo Głodna
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viapinkdress pinkdress
amkejt
amkejt
"Jesteś pewien, że nie podcinasz jej skrzydeł, zamiast pomóc jej znów nauczyć się latać?"
— Anne Bishop – "Serce Kaeleer"

June 18 2017

amkejt
3872 c182 500
- Gra o Tron
Reposted fromelemelek elemelek
amkejt
A może chodzi o samą naturę przyjaźni i intymnego związku. Tworząc z kimś związek, masz świadomość, że to może się skończyć. Możecie się od siebie oddalić, spotkać kogoś innego albo po prostu się odkochać. Jednak przyjaźń nie jest grą o wszystko albo nic i dlatego zakładasz, że będzie trwała wiecznie, zwłaszcza jeśli to stara przyjaźń. Traktujesz jej trwałość jako coś oczywistego i może właśnie to stanowi o jej wartości.
— Emily Giffin
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaOnly2you Only2you
amkejt
Masz tak jak ja,
w tylu miejscach
poklejone serce.
— Pidżama Porno; Marchef w butonierce
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
amkejt
3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
amkejt
Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz. Tym, którego weźmiesz w ramiona i do swojego łóżka, i do osobistego świata w swojej głowie. Takim przyjacielem chcę być - mówi. - Takim, który zapamięta rzeczy, które mówisz, i kształt twoich ust, kiedy je mówisz. Chcę znać każdą krzywiznę, każdy pieg, każde drżenie twojego ciała, Julio [...] Chcę wiedzieć, gdzie cię dotykać - mówi - Chcę wiedzieć, jak cię dotykać. Chcę wiedzieć, jak cię przekonać, żebyś stworzyła uśmiech tylko dla mnie. [...] -Chcę być twoim przyjacielem - mówi - Chcę być twoim najlepszym przyjacielem
— Tahereh Mafi
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
amkejt
(...) a potem zdarzył się On. 
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
amkejt
Pomimo, że są z dwóch różnych światów. Wbrew szklanej kuli niezwiastującej im szczęścia. Nie zważając na czarnego kota jakoś żwawiej przebiegającego przez drogę. Na przekór wszelkim znakom na niebie i ziemi. Niezależnie od pory dnia i pogody za oknem był reżyserem rytmu jej serca.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viagdziejestola gdziejestola
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoutkapa outkapa
amkejt
Pozostań nienasycony. Pozostań nierozsądny.
— Steve Jobs
amkejt
Reposted frommefir mefir viaoutkapa outkapa
amkejt
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viaeternaljourney eternaljourney
amkejt
3395 ddd8 500
Reposted fromkyte kyte viaeternaljourney eternaljourney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl