Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2018

amkejt
amkejt
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viarudosci rudosci
amkejt
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie via000monnnn066 000monnnn066
amkejt
Those views, Fredvang

July 18 2018

amkejt
8595 3b72 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreymouse greymouse
amkejt
3365 cff9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viagreymouse greymouse
amkejt
concept: you and the person you're in love with wake up next to each other. you give sleepy good morning kisses and you curl up closely next to them as the sun pours in from the window. you are happy.
Reposted fromPoranny Poranny viagreymouse greymouse
amkejt
amkejt
Wierzę, że tak naprawdę w życiu najcięższe walki toczymy sami ze sobą. Ze swoimi słabościami, lenistwem czy brakiem odwagi.
— P.Skokowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viainsanedreamer insanedreamer

July 16 2018

amkejt

Miłość, która nie jest szaleństwem, nie jest miłością.

— Pedro Calderon de la Barca
Reposted frommarysia marysia vianieobecnosc nieobecnosc
amkejt
amkejt
Dziś wydaje nam się jasne, które z naszych infantylnych decyzji okazały się znaczące dla całego życia. Poznajemy siebie przez błędy, niezależnie od czasów, w których żyjemy.
— Carey Mulligan w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
amkejt
4535 132d 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via000monnnn066 000monnnn066
amkejt
Najpiękniejsze kobiety to te, które dobrze się czują w swojej skórze.
— Ilona Ostrowska w magazynie "Uroda życia", lipiec 2015
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via000monnnn066 000monnnn066
amkejt
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viainsanedreamer insanedreamer
amkejt

June 30 2018

amkejt
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 viasweetchocolate sweetchocolate
amkejt
amkejt
1489 59da 500
Reposted fromtfu tfu viapierot pierot
5949 1e00 500
Reposted fromdeviate deviate viamole-w-filizance mole-w-filizance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl