Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 17 2017

7826 57a6
Reposted frombrumous brumous viabreatheslow123 breatheslow123

October 16 2017

2830 edc4
Reposted fromunco unco viagdziejestola gdziejestola
amkejt
3698 ba65
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
3672 e9f5
Reposted frominspired inspired viagdziejestola gdziejestola
amkejt
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
amkejt
Brak mi wielu rzeczy, ale najbardziej brak mi samej siebie.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viagdziejestola gdziejestola
1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna vianiskowo niskowo
amkejt
Czasem tak mnie to wszystko męczy, że nawet nie mam siły źle się czuć.
— Charles Bukowski
6401 1a26 500
amkejt
1392 981e 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viakitana kitana
amkejt
5098 f942
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakitana kitana
amkejt
5236 8fbd
amkejt
2224 07a0 500
Reposted frominaf inaf viabreatheslow123 breatheslow123
amkejt
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
3431 7d1e

We have new posters at school…. I don’t like them

Reposted frommyry myry viabiianca biianca
amkejt
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viadreamboat dreamboat
1418 3839 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaeternaljourney eternaljourney
amkejt
amkejt
2245 d643 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaolimpia olimpia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl