Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

amkejt
7941 c245 500
Warszawa Wschodnia, 7.11.2014
Reposted fromredshadow redshadow viaevczyk evczyk
amkejt
Wszystko, co składa się na moje jestestwo, stoi do siebie w groteskowej sprzeczności.
— Søren Kierkegaard
Reposted fromszelestyna szelestyna viaevczyk evczyk

April 26 2017

amkejt
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
amkejt
1454 604f 500
Reposted fromzuzannag zuzannag viaeternaljourney eternaljourney
amkejt
Trzeba zacząć wreszcie żyć. To chyba jedyny sposób, by przygotować się do śmierci. Być wreszcie takim, jakim się jest, dojść do własnej natury. Przede wszystkim przestać kłamać – sobie, światu. Zobaczyć innych i siebie takimi, jakimi jesteśmy. To nie jest proste, ale prawda w takim znaczeniu na pewno wyzwala. Dopiero wtedy można przyjąć i dać miłość. Dopiero wtedy nie trzeba na nią „zasługiwać”. (...) Ciągle coś musisz udowadniać. To jest okropne z jednego powodu: nie jesteś sobą, nie masz kontaktu ze sobą, nie żyjesz naprawdę, bo tkwisz w jakimś zakłamaniu. Nie pokazujesz ludziom siebie takiego, jakim jesteś, bo obawiasz się, że coś odkryją i cię odtrącą. Ale i sam nie masz dostępu do siebie.
amkejt
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaeternaljourney eternaljourney
amkejt
4567 58ee
amkejt
Bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
amkejt
5188 40a2
Reposted fromuniesienia uniesienia viachangecolour changecolour
amkejt
2494 2550 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viaalicemae alicemae
amkejt
4280 0ab0
Reposted fromevczyk evczyk viaalicemae alicemae
amkejt
Kiedyś traktowałem ludzi dobrze.
Teraz - z wzajemnością.
— Anthony Hopkins
Reposted frompowersback powersback via100suns 100suns
amkejt
Dziwnie się patrzy na ludzi, którzy kiedyś byli przyjaciółmi. Bardzo dziwnie.
— Bardzo
amkejt
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viakotfica kotfica
amkejt
3938 aa54
Reposted frompatronus patronus viaSmerfMaruda SmerfMaruda
amkejt
time is running out
Reposted fromcube cube viachangecolour changecolour
amkejt

Czy to nie absurdalne, że wspomnienia o dobrych czasach o wiele częściej doprowadzają do łez, niż wspomnienia o tych złych?

— Walter Moers
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaheyorpheus heyorpheus
amkejt
Wpływamy na siebie nawzajem - i często zdarza się, że przelotne spotkanie, rozmowa, wymiana myśli, złośliwy żarcik nawet - potrafią wyżłobić głęboki ślad w czyjejś pamięci i zaważyć nawet na całym życiu człowieka.
— Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole"
Reposted fromxalchemic xalchemic viachangecolour changecolour
amkejt
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaretaliate retaliate
amkejt
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viathenatuss thenatuss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl