Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

amkejt
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viainsanedreamer insanedreamer
amkejt
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
amkejt
Najlepszy zapach na świecie, to zapach mężczyzny, którego kochasz.
— Jennifer Aniston
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagracey gracey
amkejt
4233 e2e7
Reposted fromkarahippie karahippie viagracey gracey
amkejt
7059 f5c3
Reposted fromEtnigos Etnigos viagracey gracey
amkejt
5210 41a5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viagracey gracey

June 14 2018

amkejt
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
amkejt
1354 8755

June 10 2018

amkejt
Nie bójmy się głośno wyrażać swoich zasad. Ludzie z zasadami budzą szacunek, zwłaszcza w świecie, w którym jest ich coraz mniej.
— Adrian Shaughnessy - "Jak zostać dizajnerem i nie stracić duszy"
amkejt
5997 60dc 500
Banff, Alberta, Canada
Reposted fromsavatage savatage viapolciak polciak
amkejt
Spotykasz na swej drodze wielu przypadkowych ludzi lecz pewnego razu trafisz na tego jednego człowieka, który będzie potrafił zmienić Twój cały świat. Z dnia na dzień będzie stawał się coraz bliższy Twemu sercu, aż stanie się częścią Ciebie. Częścią potrzebną do oddychania. Częścią Ciebie. Częścią Twojego dnia. A gdy wyjedzie zaczniesz powoli umierać z tęsknoty. 
— nocne myśli bloodeve
amkejt

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viabiianca biianca

June 07 2018

amkejt
2594 e247
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaoutkapa outkapa

June 06 2018

amkejt
amkejt
2554 932b 500
Reposted frompierdolony pierdolony viagdziejestola gdziejestola
amkejt
9739 3f79
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
amkejt
amkejt

June 05 2018

amkejt
Podobało się jej to, co już o nim wiedziała. Był dobry. Był przystojny - choć na pewno nie w takim stylu, jak na wpół nadzy mężczyźni na plakatach wiszących w całym mieście. Nie, on był atrakcyjny w odmienny sposób. Sprawiał wrażenie pewnego siebie, a jednocześnie był wrażliwy - jeśli to w ogóle było możliwe - i na pewno nie był arogancki. Był męski, nie będąc macho.
amkejt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl